Nu har vi bokat tid för årsmöte 2023
Se under "Kommande aktiviteter",  boka in tiden och anmäl dig!

Från manuella telestationer till mobil och fiberbaserad informationsteknologi. 
Från analog teknik till digital.
Vi är många som gjort resan i Televerket/Telia/TeliaSonera. En resa som också inneburit gemensamma erfarenheter, lustigheter, vänskap och relationer. Något vi gärna vill bevara och utveckla. 
Läs mer om Teleseniorerna i Sundsvall under rubrikerna ovan.

Från manuella telestationer till mobil och fiberbaserad informationsteknologi.
Från analog teknik till digital.
Vi är många som gjort resan i Televerket/Telia/TeliaSonera. En resa som också inneburit gemensamma erfarenheter, lustigheter, vänskap och relationer. Något vi gärna vill bevara och utveckla.
Läs mer om Teleseniorerna i Sundsvall under rubrikerna ovan.

Dela den här sidan